YALAN.info Yazarlar Bu yazarın xəbərləri: Zaur

Zaur

2 XƏBƏRLƏR 0 AÇIQLAMA

Dini tolerantlıq və multikulturalizm: qarşılıqlı çəkişmələrin məhsulu kimi

0
İnsanı başqa canlılardan fərqləndirən başlıca əlamət əmək, ikincisi şüur və nitq, üçüncusü mədəniyyətdir ki, bunlar da latınca uyğun olaraq “homo habilis”, “homo sapiens” və...

Yalan sindromu, ya da ən məşhur yalançı Baron Münhauzen

3
Yalan danışmaq normal hal sayılmasa da insanlar bunu adiləşdirib, vərdişə çevirirlər. Ona görə də yalanın nə qədər və hara qədər təhlükə funksiyasını yerinə yetirməsi...
— Reklam —
Rusiya-Ukrayna müharibəsi

Azərbaycan Ordusu

Redaktorun Seçimi