YALAN.info Yuli Qusman: Bakı şəhəri – Dünyada ikinci belə yer yoxdur Yuli Qusman (Юлий Гусман)

Yuli Qusman (Юлий Гусман)

Yuli Qusman

Yuli Qusman