YALAN.info Şuşada Qazançı kilsəsi: Ermənilər pravoslav məbədini necə özününküləşdirib? Şuşada Qazançı kilsəsi (Ghazanchetsots Cathedral Church in Shusha)

Şuşada Qazançı kilsəsi (Ghazanchetsots Cathedral Church in Shusha)

Şuşada Qazançı kilsəsi (Ghazanchetsots Cathedral Church in Shusha)

Şuşada Qazançı kilsəsi (Ghazanchetsots Cathedral Church in Shusha)