YALAN.info Reza Deqati: Ermənilər işğal edəndə azərbaycanlılar evlərin açarını gizlədib gətiriblər Ermənilər avtobusları saxlayıb azərbaycanlı qaçqınları soyur, alçaldırdı

Ermənilər avtobusları saxlayıb azərbaycanlı qaçqınları soyur, alçaldırdı

Reza Deqati

Ermənilər avtobusları saxlayıb azərbaycanlı qaçqınları soyur, alçaldırdı

Reza Deqati
Bu avtobus mənim yadıma 90-cı illərdəki köçkün hekayələrini saldı