YALAN.info ESC-20018 Azərbaycan Təmsilçisi Aysel Məmmədova ilə Müsahibə Aysel Məmmədova - Aisel Mammadova - Aysel Mamedova (AISEL)

Aysel Məmmədova – Aisel Mammadova – Aysel Mamedova (AISEL)

ESC2018 Azərbaycan: Aysel Məmmədova (Aisel)

Aysel Məmmədova – Aisel Mammadova – Aysel Mamedova (AISEL)

ESC2018 Azərbaycan: Aysel Məmmədova (Aisel)