YALAN.info Azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyasından 76 il ötür Kolxozcu-və-basqa-azərbaycanli-əhalinin-Ermənistan-SSR-dən-Azərbaycan-SSR-in-Kur-Araz-ovaligina-kocurulməsi-tədbirləri-haqqinda-1948-ci-il-10-mart-tarixli-754-nomrəli-SSRI-Nazirlər-Sovetinin-Fərmani

Kolxozcu-və-basqa-azərbaycanli-əhalinin-Ermənistan-SSR-dən-Azərbaycan-SSR-in-Kur-Araz-ovaligina-kocurulməsi-tədbirləri-haqqinda-1948-ci-il-10-mart-tarixli-754-nomrəli-SSRI-Nazirlər-Sovetinin-Fərmani

Azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası