YALAN.info Müdafiə Nazirliyi: Erməni silahlı güvvələri mövqelərini qoyub qaçır Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi