YALAN.info “Cənubi Qafqaz: İnkişaf və əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq konfransı keçirilib Cənubi Qafqaz-İnkişaf və əməkdaşlıq konfransı

Cənubi Qafqaz-İnkişaf və əməkdaşlıq konfransı

Cənubi Qafqaz-İnkişaf və əməkdaşlıq konfransı

Cənubi Qafqaz-İnkişaf və əməkdaşlıq konfransı