YALAN.info 30 illik kədərin şahidi: Xocalı Qarabağın sütunu idi, sütunun qırdılar  Qənahət Hacıyev (Xocalı sakini)

Qənahət Hacıyev (Xocalı sakini)

Qənahət Hacıyev (Xocalı sakini)

Qənahət Hacıyev (Xocalı sakini)